Václav Skácel

Nenápadný evangelista environmentálního umění

 

Během Sympozia environmentálního umění v Galerii kritiků proběhla výstava Václava Skácela, na které autor vystavil devět velkoformátových fotografií (150 × 100 cm) dokumentujích jeho originální tvorbu. Tři fotografie reprezentovaly výběr toho nejlepšího z fenomenální série Zlatý řez / Golden Section. Celý cyklus Zlatý řez byl prvně představen v ucelené podobě v Gandy gallery v Praze v roce 2005. Během následujících let byla jednotlivá díla vystavena na veletrzích umění v Paříži, Bruselu a Basileji. V současné době jsou originály v majetku soukromého sběratele umění v USA.

Václav Skácel patří ke generaci umělců, která prošla ateliérem Environment pod vedením Vladimíra Merty na brněnské FAVU. Jeho díla byla k vidění na několika souborných výstavách, mimo jiné i v Galerii kritiků pod kurátorským vedení renomované Vlasty Čihákové Noshiro.

Skácel tvoří v tichosti a bez okázalých mediálních gest, přesto nepřestává periodicky překvapovat.

K jeho výrazným počinům patří transcendentální výjevy Velká arkána z roku 2007, série velkoformátových textilních obrazů reprodukovaných sublimační technologií. Dvanáct výjevů je inspirováno tarotem kontroverzního mystika Aleistera Crowleho z roku 1907. Vznikla osobitá interpretace jednotlivých trumfů v "životní" velikosti (80 × 200 cm), která působí na diváka osově souměrnými abstraktními výjevy a promyšlenou psychologií barev.

 

Dalším návratem na půdu "site specific" byla Skácelova výstava nazvaná lapidárně exekuce, vytvořená společně s Vladimírem Mertou roku 2012 v pražské galerii SPZ pod kurátorským vedením Roberta Šalandy a Lukáše Machalického (nyní pedagogové pražské AVU). Výstava byla symbolicky zahájena 11. 11. 2012. O úvodní slovo se postaral slavný český antropolog Vladimír Novotný. Skácel s Mertou subtilním způsobem ovládli intimní prostor galerie aniž by zahlcovali diváka významy. Nad bílou krajinou, kterou Skácel vytvořil z 250 kilogramů kamenné soli se vznášely Mertovy kamenné industrie inspirované pěstními klíny středního paleolitu. Celá instalace obsahovala značnou dávku napětí mezi divákem a prostředím galerie. Mertovi pěstní klíny se vznášely ve vzduchu na Skácelovou krajinou na neviditelných vlascích a divák se v tomto měřítku stával kráčejícím obrem, který v zastaveném výseku času spatřil neviditelné letouny Stealth v akci.

Sympozium environmentálního umění uspořádané Petrem Šestákem, je dalším místem na kterém se tvorba Václava Skácela setkává s ideově spřízněnými umělci od nás i ze zahraničí: Milošem Šejnem, Vladimírem Mertou, Ryszardem Litwiniukem, Attilou Pokornym, Vítem Krausem a mnoha dalšími. Organizátor Petr Šesták je sám aktivním umělcem a nadšeným "environmentalistou", který z vlastních prostředků a také díky "crowdfoundingu" vydal ve vlastním překladu zásadní dílo Johna K. Grande Dialogy umění a přírody. Kniha, která formou rozhovorů s autory environmentálních děl, čtenáři přibližuje myšlenky a úvahy nad vlastní tvorbou environmentálních tvůrců.

 

Václav Skácel v Galerii kritiků vůbec poprvé představil dokumentaci svého posledního díla Završení . Na pěti fotografiích z roku 2015 zobrazuje subtilní výjevy ze zahrady za svým domem, kde na rozloze 784 metrů čtverečních trianguloval 123 krtinců z raného předjaří téhož roku. Ve zmrzlé nízké trávě prosvítají autorem definované vektory jednotlivých nehmotných zón, pečlivě vymezených energetických polí nad tmavou prstí. Pod širým nebem a v proměnách světla Skácel trpělivé snímá fotografie z území, které perforoval Krtek obecný, trpělivě budující tunely těsně pod povrchem v době, kdy pátrá po samičkách. Sám autor s pokorou přijímá právo na životní prostor tohoto drobného hmyzožravce a reaguje na něj svojí prací na povrchu zahrady. Samotná fotografie se stává uměleckým a estetickým důkaz jejich interakce.

 

Díla environmentálních umělců žijí především v místě vzniku. V galeriích jsou znovu vzkříšena prostřednictvím fotodokumentace či vizuálního záznamu. Jejich druhý život je však také důležitý, minimálně proto, aby přinesl poselství toho prvního.

 

Kontakt

Art Nature Dialogues Oderská 83
Velký Újezd
783 55
739 378 195 sestakpetr@seznam.cz